Facebook
Instagram
Twitter
TikTok
Youtube

We use cookies to provide website functionality, to analyze traffic on our website and to enable social media functionality. Our Privacy Policy provides more information.

Legal notice

MKDNiS logo

The project "Development of a prototype to find investors for the production of the game Growth" is co-financed in the amount of 100 000,00 PLN by the Minister of Culture, Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund - a state special purpose fund. The project task is to develop a prototype and to refine the audiovisual layer of the video game with the working name Growth in order to attract an investor for its further development. The task involves streamlining and improving the existing version of the prototype, supplementing it with missing narrative and audiovisual elements, and creating documents and materials necessary for the production of the full version of the game.

MKDNiS logo

Projekt "Rozbudowa prototypu w celu pozyskania inwestora na rozwój gry Growth" dofinansowano kwotą 100 000,00 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie polega na rozwoju prototypu, oraz dopracowaniu warstwy audiowizualnej gry wideo o roboczej nazwie Growth w celu pozyskania inwestora na jej dalszy rozwój. Zadanie zakłada usprawnienie i ulepszenie istniejącej wersji prototypu, uzupełnienie go o brakujące elementy z zakresu narracji, warstwy audiowizualnej oraz stworzenie dokumentów i materiałów niezbędnych do produkcji pełnej wersji gry.

Dreamstorm Studios Logotype
Facebook
Instagram
Twitter
TikTok
Youtube
Ready to create a unique experience? Let's get in touch!

Dreamstorm Studios Emblem

DreamStorm Studios sp. z o.o.

Wincentego Pola 27 St,

44-100 Gliwice, Poland

share capital 10 000 PLN,

District Court in Gliwice, 10th Economic Division of

the National Court Register

KRS number: 0000914932,

NIP: 6312698864, REGON: 389608817

DreamStorm Studios © 2022

Privacy PolicyLegal Notice

Designed with by Symbol Studio